سفارش تبلیغ
صبا

کلبه عشق

صفحه خانگی پارسی یار درباره

تقدیم به عسل

    نظر
ماه من! دل به غم دادن و از یاس سخن ها گفتن کار آن هایی نیست که خدا را دارند ...

ماه  من! غم و اندوه اگر هم روزی مثل بارید یا دل شیشه ای ات از لب پنجره عشق زمین

 خورد  و شکست با نگاهت به خدا چتر شادی وا کن و بگو با دل خود که خدا هست خدا

هست !   او همانی است که در تارترین لحظه شب راه نورانی امید نشانم می داد ... او

همانی است که هر لحظه دلش می خواهد همه زندگی ام غرق شادی باشد

تقدیم به مهدی جونی

    نظر

 

من می خوام با یاد تو بهارمو خزون کنم اززمین دل بکنم سفربه آسمون کنم دوست دارم پر بزنم برم تو اوج آسمون مثل اون ستاره هاخونه تو کهکشون کنم دوست دارم با یاد تو چتر دلم رو وا کنم زیربارونخدا دستاتو سایبون کنم ای خدای عاشقا دیار عاشقا کجاست ؟ دوست دارم که یک سفر به شهرعاشقون کنم