سفارش تبلیغ
صبا

کلبه عشق

صفحه خانگی پارسی یار درباره

با تو می مانم ...

هر روز


پنجره دلم را به باغ رویاها باز می کنم


گل ها به من سلام می کنند


درخت ها برایم دست تکان می دهند


پرنده ها برایم آواز می خوانند


رودخانه خرامان و نالان از کنارم می گذرد


ماهی ها برایم ابراز احساسات می کنند 


به راستی که چه زیباست ، باغ رویاها


وقتی تو نیز آنجایی ...